Sosiaalipediatria 2 op

Opintojen kuvaus
Kaikki lapset eivät saa elää turvallista lapsuutta. Huomattava joukko lapsia elää kasvuympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvuaan ja kehitystään. Sosiaalipediatrian opintojakson tavoitteena on antaa tietoa lasten kaltoinkohtelusta lääketieteellisestä, psykologisesta, sosiaalisesta ja juridisesta näkökulmasta.

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia lasten kaltoinkohtelun muotoja: laiminlyönti, fyysinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö, emotionaalinen kaltoin kohtelu ja lapselle aiheutettu tai sepitetty sairaus. Opiskelija ymmärtää, miten perheväkivalta ja vanhempien päihteiden käyttö vaikuttaa lapsuuteen. Opintojaksolla perehdytään myös lastensuojelulainsäädäntöön sekä lastensuojeluilmoitusmenettelyyn.

Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville, jotka kohtaavat lasten kaltoinkohtelua työssään, sekä alan opiskelijoille.
Opintojakso sopii myös kaikille sosiaalipediatrian kysymyksistä kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta.

Aika

Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistossa:

Torstai 2.3. klo 16.15–17.45

Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu
LT, dos. Pirjo Anttila

Torstai 16.3. klo 16.15–17.45
Lasten pahoinpitely
LT, dos. Timo Hurme

Alustavasti vko 12 tai 10
Nuorten päihteiden käyttö
luennoitsija avoinna

Maanantai 27.3. klo 16.15–17.45
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
gynekologi Rauni Klami

Tiistai 28.3. klo 16.15–17.45
Päihteiden käyttö odotusaikana
LT, gynekologi Susanna Timonen

Torstai 6.4. klo 16.15–17.45
Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta
VTL, erityissosiaalityöntekijä Arja Ahonen

Suoritustapa
Lähiopetus: verkkovälitteiset luennot yht. 12 t ja tentti
(1 varsinainen tentit, 2 uusintamahdollisuutta)
I tentti 12.4. klo 18–21, II tentti 14.6. klo 18–21, III tentti lokakuussa. klo 18–21.

Arviointiperusteet
Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Kirjallisuus
Söderholm, A., Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Lisätietoja
Luennoilla käsitellään myös aiheen kansainvälisyyttä.

Opintomaksu
120 €, maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

Opinnot voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.


Ilmoittautuminen

19.2.2017 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi