Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Ohjeistus tradenomeille löytyy sivulta http://www.uef.fi/fi/aducate/kauppatieteet.

Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Ota yhteyttä ja kysy lisää, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.

Kauppatieteen perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot keskeisistä aihealueista. Kauppatieteen opinnoissa voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Opinnoissa tutkitaan yritysten ja organisaatioiden toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon liittyviä keskeisiä ongelmia sekä yritysten ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita.

Kauppatieteen perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi syventää osaamistaan eri oppiaineissa (johtaminen, laskentatoimi, markkinointi) oman kiinnostuksensa mukaisesti. Voit valita tarjonnastamme yksittäisiä opintojaksoja tai ilmoittautua kerralla koko kokonaisuuteen.

Kauppatieteiden opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen ja siksi opiskelijan tulee hallita tietokoneen peruskäyttö (sähköposti, tekstinkäsittely, internet) ja päästä moodleympäristöön säännöllisesti. Opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Opintojen rakenne (muutokset opintojaksoihin mahdollisia):

Johtamisen perusteet (6 op) - AY5210104
Markkinoinnin perusteet (6 op) - AY5210105
Laskentatoimen perusteet (6 op) - AY5210102
Rahoituksen perusteet (6 op) - AY5210103
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet (6 op) - AY5210106

Opintomaksu
320 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Yksittäisen opintojakson hinta on 95 €.

Ilmoittautuminen

Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi