Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF)

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetussuunnitelmaan mahdollisia.

Opetuksen aika ja paikka:
Lähiopetus pe-la 9.-10.9., pe-la 23.-24.9., pe-la 30.9.-1.10. ja pe-la 14.-15.10.2016, opetus perjantaisin klo 16.30–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.
Opetus tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

Sisältö:

Estimointi (piste-estimointi, väliestimointi), hypoteesien testaus (keskiarvo-, riippumattomuus-, varianssi-, jakaumasta riippumattomat testit), monimuuttujamentelmien alkeet (varianssi-, regressio-, aikasarja-, pääkomponentti-, faktorianalyysi).

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii analysoimaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan yleisimpien yksinkertaisten tilastollisten analyysien tuloksia. Opiskelija tutustuu monimuuttujamenetelmiin.

Tarkista kurssin soveltuvuus omaan tutkintoosi omasta yliopistostasi!

Edeltävät opinnot
:

Tilastotieteen johdantokurssi (5 op)


Suoritustapa:

Luennot 30 t, pienryhmäopetus 20 t, kirjallinen kuulustelu (kaksi välikoetta, sovitaan luennoilla)

Opettaja:
YTK Mikko Mustonen

Kurssimateriaali:
Opiskelijalla tulee olla opintojen aikana jompikumpi seuraavista:

Tilastotieteen perusteet (tekijä Leila Karjalainen, 2010 tai uudempi) TAI Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (tekijä Lauri Nummenmaa, 2011)

Leila Karjalaisen teosta on mahdollisuus ostaa ennen ensimmäisen lähiopetuksen alkua Mikkelin kesäyliopistosta. Lisätietoja saat opintokirjeessä.


Opiskelua tukeva toiminta:
Opiskelijoilla on käytössä aducate moodle -oppimisympäristö Tilastotieteen peruskurssilla. Moodle kurssiympäristön avulla jaetaan materiaalia, josta tiedotetaan tarkemmin opiskelijaa kurssin alkamisen yhteydessä.

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään tietokone, läppäri (oma/työ/lainattu)

Opintomaksu:
295 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Opinnot voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen:
28.8.2016 mennesssä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja:
Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi