Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF)

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Opetuksen aika ja paikka:
Lähiopetus pe-la 20.-21.1., pe-la 3.-4.2., pe-la 10.-11.2., pe-la 24.-25.2.2017, opetus perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9.00-15.45.
Opetus tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

Sisältö:

Mittaaminen ja mitta-asteikot. Tutkimuksen suunnittelu ja havaintoaineiston hankinta. Otantamenetelmiä. Aineiston kuvaaminen graafisin esityksin ja empiirisin jakaumin. Tunnusluvut. Todennäköisyyslaskennan perusteita. Teoreettisia todennäköisyysjakaumia. Tilastollisen päätöksenteon teoriaa: estimoinnista ja hypoteesin testauksesta.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tutustuu tilastotieteen ja määrällisen tutkimuksen peruskäsitteistöön. Oppii kuvailemaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan kuvailua. Perehtyy tilastollisen päätöksenteon perusteisiin.

Tarkista kurssin soveltuvuus omaan tutkintoosi omasta yliopistostasi!

Edeltävät opinnot
:

Tilastotieteen johdantokurssi edellyttää matematiikan perusvalmiuksi
a.

Suoritustapa:

Luennot 34 t, pienryhmäopetus 14 t, kirjallinen kuulustelu

Opettaja:

YTK Mikko Mustonen

Kurssimateriaali:

Opiskelijalla tulee olla opintojen aikana jompikumpi seuraavista:
Tilastotieteen perusteet (tekijä Leila Karjalainen, 2010 tai uudempi) TAI Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (tekijä Lauri Nummenmaa, 2011)


Leila Karjalaisen teosta on mahdollisuus ostaa ennen ensimmäisen lähiopetuksen alkua Mikkelin kesäyliopistosta. Lisätietoja saat opintokirjeessä.

Opiskelua tukeva toiminta:
Opiskelijoilla on käytössä aducate moodle -oppimisympäristö Tilastotieteen johdantokurssilla. Moodle kurssiympäristön avulla jaetaan materiaalia, josta tiedotetaan tarkemmin opiskelijaa kurssin alkamisen yhteydessä.

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään tietokone, läppäri (oma/työ/lainattu).

Lisätiedot
- Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5
- Opetuksessa on välttämätöntä olla mukana laskin
-
Opintojakso vastaa entistä Tilastotiede I -opintojaksoa

Opintomaksu:
295 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen:
8.1.2017 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja:
Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö:
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi