Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

Ennen opintojen ensimmäistä lähiopetusta (Draamakasvatuksen perusteet I) järjestetään verkkovälitteinen aloitusinfo opinnoista. Tämä aloitusinfo järjestetään ke 23.3.2016 klo 16.30 - 17.30. Infossa käydään lävitse mm. opintojen rakenne, opiskelussa tarvittavat portaalit (Korppi, Koppa) sekä muita opintojen kannalta tärkeitä seikkoja. Sinulla on myös mahdollisuus kysyä tulevista opinnoista - Tervetuloa mukaan infoon! Voit osallistua infoon omalta koti-/työkoneeltasi tai tulla paikan päällä kesäyliopistolle, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Lisätietoja opinnoista: tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille, opiskelijoille sivuaineeksi sekä jokaiselle, joka on kiinnostunut oman ilmaisunsa kehittämisestä.

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
- draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä  oppimisprosessissa
- hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
- perustella draaman taidemuotona
- perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
- opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Opiskelutavat
• Lähiopetus (Huom! Aikataulumuutokset vielä mahdollisia.)
• Oppimistehtävät tai muut kirjalliset työt
• Opinto-oikeusaika 1.4.2016-31.3.2017 (opinnot on mahdollista saada valmiiksi vuodessa)

Mitä on draamakasvatus?
Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine, jossa liikutaan taiteen ja kasvatuksen alueella, niiden välillä ja niiden sisällä. Opintojen tavoitteena on tutkia ja opettaa draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistuvaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely ja ryhmässä oppiminen.

Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajana.

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä, draamasta taidemuotona sekä draaman ja teatterin keinojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Opintojaksot
ODKP300 DRAAMAKASVATUKSEN PERUSTEET 5 op:
ODKP301 Draamakasvatuksen perusteet 1 op, Lähiopetus pe-la 1.-2.4.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP302 Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op, Lähiopetus pe-la 8.-9.4.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP303 Draamakasvatuksen kartalle 3 op, Oppimistehtävä

ODKP310 DRAMATURGIA 5 op:
ODKP311 Dramaturgian perusteet 1 op, Lähiopetus pe-la 17.-18.6.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP312 Näytelmäanalyysi 2 op, Oppimistehtävä
ODKP313 Dramatisointisuunnitelma 2 op, Oppimistehtävä

ODKP320 ESITTÄVÄ DRAAMA I 5 op:
ODKP321 Improvisaatio 1 op, Lähiopetus pe-la 5.-6.8.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP322 Improvisaation perusteita 1 op, Oppimistehtävä
ODKP323 Tanssi ja liike-improvisaatio 1 op, Lähiopetus pe-la 20.-21.5.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP324 Näyttelijäntyö 1 op, Lähiopetus pe-la 14.-15.10.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP325 Ohjaajantyö 1 op, Lähiopetus pe-la 2.-3.12.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
 

ODKP330 SOVELTAVA DRAAMA I 5 op:
ODKP331 Prosessidraaman dramaturgia 1 op,Lähiopetus pe-la 26.-27.8.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP332 Prosessidraaman ohjaaminen 1 op, Lähiopetus pe-la 23.-24.9.2016, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP333 Prosessidraamasuunnitelma 3 op, Oppimistehtävä

ODKP340 DRAAMAOPETTAJUUTEEN KASVAMINEN 5 op:
ODKP341 Draamaopettaja taiteilijana 1 op, Lähiopetus pe-la 13.-14.1.2017, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30.
ODKP342 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä 4 op, Oppimistehtävä

Maksut
Opintokokonaisuuden hinta on 795 € sisältää kesäyliopiston järjestämän opetuksen ja Jyväskylän avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun.
Ks. peruutusmaksut www.mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittautumiset 20.3.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella. Lisätiedot opinnoista koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesaylipisto.fi

Paikka
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Hakulomake opintoihin.