Matematiikkaa tekniikan alalle (5 op)

Aika

27.1.2015 – 24.3.2015
lähiopetustunnit tiistaisin ja torstaisin klo 17 – 20.

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kohderyhmä

Kaikki asiasta kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisesti ammattikorkeakoulujen insinööriopintojen valintakokeisiin valmistuville sekä ammatillisen toisen asteen opiskelijoille.

Tavoite

Opiskelija vahvistaa aikaisemmin omaksumiaan matemaattisia perusvalmiuksia niin, että hän osaa suorittaa peruslaskutoimitukset luvuilla ja lausekkeilla. Opiskelija perehtyy geometrian ja vektorilaskennan perusteisiin. Kurssilla harjoitellaan myös graafisen/symbolisen laskimen käyttöä.

Sisältö

* Yhtälöt ja epäyhtälöt, jotka sisältävät 1., 2. ja korkeamman asteen polynomeja, murto- ja juurilausekkeita
* Yleinen geometria ja trigonometria              
* Tasokuvioiden ja kappaleiden geometria
* Vektorilaskenta                                          
* Matemaattisten mallien käyttö ja käsittely
* Perusfunktiot ja analyyttinen geometria
* Logaritmit

Suoritustapa

Luentoja 14 x 4 t = 56 t, paljon omatoimista kontrolloitua laskuharjoittelua (= kotitehtäviä), tentti.

Opettaja

Matematiikan lehtori, FM Raimo Seppänen, 050-3240453, raimo.seppanen@gmail.com

Kirjat

Teho-Opas AMK-insinöörikoulutukseen pyrkijöille,
Lahden Teho-opetus Oy                                                                         
MAOL-taulukot tai Tekniikan kaavasto

Apuvälineet

Graafinen tai symbolinen laskin

Arviointi

A) Käytät johdonmukaisesti matemaattisia käsitteitä ja viestit niiden avulla muiden kanssa.
B) Hahmotat matemaattisia tehtäväkokonaisuuksia.
C) Käytät keskeisimpiä matemaattisia malleja, menetelmiä ja apuvälineitä.

Jakso suoritetaan tentillä 24.3.2015. Hyväksymisraja on
n. 35 % maksimipistemäärästä. Tentin voi tarvittaessa uusia erikseen sovittavana aikana.

Ilmoittautuminen

20.1.2015 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Kurssimaksu

195 € sisältää opetuksen ja monistemateriaalin.

Peruutusmaksu

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen kurssipäivää. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko kurssimaksun.

Järjestäjä ja suunnittelu

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun, Avoimen AMK:n kanssa.