Farmasian perusopinnot
25 op (UEF)
 

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen sisältö

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilönä on prof. Seppo Lapinjoki.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa. Luennot toteutetaan ac-luentoina (reaaliaikainen luentojen välitys Itä-Suomen yliopiston avoimesta yliopistosta Mikkelin kesäyliopistolle), jolloin ne on mahdollista kuunnella Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, ja osa luennoista on verkkotallenteina.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

 
Opintojen ohjaus

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelusivuilta löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) –lomakkeen avulla (http://www.aducate.fi/hops). Tutustu myös OHJEITA OPISKELUUN –sivuihin (http://www.aducate.fi/opiskelu) ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

Hinta

395 € (sis. 220 € Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun). Opinto-oikeusaika on syksy 2013 - syksy 2014.

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautumiset Farmasian perusopintoihin Mikkelin kesäyliopiston toimistoon 6.9.2013 mennessä, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, tai ilmoittautumislomakkeella.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

    Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
    Solubiologian perusteet (3 op) - AY7020308
    Farmakologia (5,5 op) - AY7020305
    Farmaseuttinen kemia (2 op) - AY7020310
    Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (2 op) - AY5410125
    Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op) - AY7020304
    Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (3 op) - AY7020306
    Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op) - AY7020307
    Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I (3 op) - AY7020309
Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)

Suoritustapa: Johdantoluennot viikko 38, ac-luennot Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistolle, Lönnrotink. 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Tarkka ajankohta päivitetään sivuillemme myöhemmin.

Solubiologian perusteet (3 op) - AY7020308

Suoritustapa: Verkko-opinnot syys-lokakuussa 2013; ac-/verkkoluennot, oppimistehtävät ja verkkotentti.

Farmakologia (5,5 op) - AY7020305

Suoritustapa: Verkko-opinnot; ac-/verkko-luennot + harjoitukset, oppimistehtävät ja verkkotentti.

Farmaseuttinen kemia (2 op) - AY7020310

Suoritustapa: Monimuoto-opinnot; ac-luennot, oppimistehtävät ja tentti.

Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (2 op) - AY5410125

Suoritustapa: Verkko-opinnot; oppimistehtävä ja verkkokeskustelu.

Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op) - AY7020304

Suoritustapa: Verkko-opinnot; ac-luennot, oppimistehtävät.

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (3 op) - AY7020306

Suoritustapa: Kirjallisuustentti.

Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op) - AY7020307

Suoritustapa: Verkko-opinnot; oppimistehtävä verkossa.

Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I (3 op) - AY7020309

Suoritustapa: Verkko-opinnot; ac-luennot, oppimistehtävät.