Suositut Draamakasvatuksen perusopinnot alkavat jälleen 4.-5.5.2018!

Mikkelin kesäyliopistossa alkavat suositut Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op 4.-5.5.2018!

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Draamakasvatus pohjaa vahvasti yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) sana draama esiintyy yli 70 kertaa. Draama sopii hyvin ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen: tutkittavia asioita voidaan konkretisoida ja kokeilla eri näkökulmista. Draamassa oppimisen ytimessä on yhteinen kokemus ja sen reflektointi.

Draamakasvatuksen perusopinnot soveltuvat erityisesti luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille, lastentarhanopettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, nuoriso-ohjaajille, ohjaustehtävissä toimiville, opiskelijoille sivuaineeksi sekä jokaiselle, joka on kiinnostunut oman ilmaisunsa kehittämisestä.

Draamakasvatuksen perusopinnot toteutetaan siten, että opetuksessa vuorottelevat lähiopetus ja oppimistehtävät – opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi vuoden aikana.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN 25.4. MENNESSÄ! Lisätiedot täältä!

Hakulomakkeen löydät täältä.