Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi 2011-2012


Nämä opintokokonaisuudet ovat meneillään tai kurssi on jo järjestetty.


Helsingin yliopisto (HY)

   •  Johdatus etiikkaan 3 o
   •  Sosiologian johdantokurssi 5 op

Itä-Suomen yliopisto (UEF)


   •  English Academic and Professional Communication 2 op
  
•  English Academic Reading and Study Skills 2 op
   •  Etiikka I 2 op
   •  Gerontologian perusopinnot 25 op
   •  Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op

   •  Hallinto-oikeuden aineopinnot 35 op
   •  Hoitotieteen aineopinnot 37 op

   •  Johdatus julkisoikeuteen 3 op, yksittäinen jakso
   •  Johtaminen, aineopinnot verkko-opinnot 30 op

   •  Kirjoitusviestintä 2 op
   •  Opetushallinto perusopinnot 25 op
   •  Puheviestintä 2 op
   •  Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op

   •  Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op

   •  Sosiaalityön perusopinnot 25 op
   •  Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

   •  Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 25 op

   •  Taiteensosiologia, perusopinnot 25 op
   •  Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op

   •  Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op

   •  Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op

   •  Terveystieteiden kandidaatintutkielma ja seminaari (8 op) (UEF),
        pääaineena hoitotiede
   •  Tieteenfilosofia I 2 op
   •  Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op
   •  Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
   •  Tilastotieteen peruskurssi 4 op
   •  Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op
   •  Työ- ja virkamiesoikeus perusopinnot 25 op
   • 
Yhteiskuntafilosofia I 2 op

 

Jyväskylän yliopisto (JY)

   •  Aikuiskasvatustiede perusopinnot 25 op
   •  Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op alk. kevät 2012

   •  Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
   •  Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
   •  Henkilöstöjohtamisen aineopinnot 35 op

   •  Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
   •  Kirjoittamisen perusopinnot 30 op
   •  Perheopinnot perusopinnot 25 op
   •  Psykologian perusopinnot 25 op

 

Lapin yliopisto (LY)

  • Kauppaoikeus 8 op
     

Oulun yliopisto

  • Aate- ja oppihistoria 25 op