Ammatillinen työnohjaajakoulutus
  -luovuus ja taide työnohjauksessa -
 

Aika

Tammikuu 2013 - joulukuu 2014

Opetuspäivät:
Kevät 2013
ma - ti 14.-15.1.2013
ma - ti 4.-5.2.2013
ma - ti 11.-12.3.2013
ma - ti 15.-16.4.2013
ma - ti 20.-21.5.2013

Syksy 2013
ma - ti 19.-20.8.2013, klo 9-16
ma - ti 16.-17.9.2013, klo 9-16
ma - ti 14.-15.10.2013, klo 9-16
ma - ti 11.-12.11.2013, klo 9-16
ma - ti 9.-10.12.2013, klo 9-16

Kevät 2014

ma - ti 13-14.1.2014, klo 9-16
ma - ti 4-4.2.2014, klo 9-16
ma - ti 10-11.3.2014, klo 9-16
ma - ti 7-8.4.2014, klo 9-16
ma - ti 5-6.5.2014, klo 9-16

 

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 MIKKELI

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat, johtajat ja työyhteisön ja henkilöstön kehittäjät. Opiskelijalta edellytetään vähintään opistotasoista ammatillista tutkintoa ja sen jälkeen vähintään 5 vuoden työkokemusta.

Tavoite

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on oppia näkemään työn kokonaisuutta, oppia ymmärtämään työn ja työssä toimimisen merkitys sekä saamaan tietoa ja taitoa työnohjauksen menetelmistä entistä paremman työkokonaisuuden saavuttamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteen ja luovan toiminnan mahdollisuuksiin työelämän uudistajina ja kehittäjinä. Työnohjaajakoulutus antaa ammatillisen pätevyyden toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana. Työnohjaajakoulutus toimii myös tukena ja lisäkoulutuksena johtajuuden, henkilöstöosaamisen ja kehittämistyön ammattilaisille.

Toteutus

Koulutuksessa hyödynnetään tiedettä, taidetta ja kokemusta oppimisen välineinä. Tutkitaan työn kokonaisuutta, taiteen mahdollisuuksia ja työnohjaajan paikkaa työn kentässä.

Koulutus toteutetaan monimuoto -opetuksena. Lähiopetusta on 40 päivää, jotka toteutetaan 2 pv/kk kevät- ja syyslukukausina kahden vuoden ajan (2013-2014). Lähiopetus sisältää teorialuennot, koulutuksen menetelmien käyttöön, itsetuntemusryhmän, oman työn työnohjauksen ja koulutuksen työnohjauksen kokonaisuudet.

Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi kirjallisuustehtävät, oman työnohjausmallin työstäminen (päättötyö), reflektiopäiväkirjan työstäminen ja yksilö- ja ryhmätyönohjausharjoittelu. Lisäksi opiskelija järjestää omalla kustannuksellaan oman yksilötyönohjauksen ja taiteellista työskentelyä.

Kouluttajat

Kirsi Lybeck, työnohjaaja STOry, taideterapeutti MA, CAGS ja Johanna Nevala, YTM, työntutkija, toimittaja, työnohjaaja STOry sekä tarvittaessa vierailevia kouluttajia

Haku koulutukseen

Koulutus alkaa tammikuussa 2013.

Hakemus: Hakulomake, vapaamuotoinen kirjoitus ja CV.

Hakulomake aukeaa tästä linkistä

Palauta hakulomake, vapaamuotoinen kirjoitus ja CV Mikkelin kesäyliopiston toimistoon.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli. puh. (015) 210 300, 050 594 9044.

Valinta: Koulutukseen valitaan 6-8 opiskelijaa. Haastattelut tehdään vko:lla 46. Haastattelu maksaa 80 euroa. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään vko:lla 47.

Kurssimaku

Koulutuskokonaisuuden (60 op) hinta on 5 900 euroa, joka sisältää koulutuksen ja koulutustyönohjauksen pienryhmissä. Opiskelupaikkaa vahvistettaessa maksetaan 300 euroa. Loppuhinta maksetaan koulutuksen aikana erissä. Maksuaikataulusta voi myös neuvotella.  

Opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa 7.12.2012 mennessä palauttamalla vahvistuslomake sekä maksamalla vahvistusmaksu 300 euroa.

Opetusaiheet

- Humanistinen viitekehys ja fenomenologinen lähestymistapa
- Työnohjausistunnon työskentelymalli
- Etäännyttäminen taiteiden avulla
- Ekspressiiviset taiteet työnohjauksen filosofiana ja menetelminä
- Tutkiva kehystäminen ja työnohjaushenkari
- Kompleksinen työ ja työnohjaus
- Työyhteisön dialogi ja työnohjaus
- Työyhteisön kertomukset ja työnohjaus
- Oman työn työnohjaus
- Itsetuntemustietous

Syksyn 2013 ja vuoden 2014 ohjelma jaetaan koulutuksen alkaessa.

Lisätietoja

Mikkelin kesäyliopisto, rehtori Helena Sjöstedt, helena.sjostedt@mikkelinkesayliopisto.fi  050 594 9044

Kirsi Lybeck, kirsi.lybeck@inartes.fi 040 184 6165
Johanna Nevala, johanna@nevalajohanna.fi  0400 652 468