ENNAKKOTIETO!

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op

Tavoite

Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alan keskeistä terminologiaa, ymmärtää omaan tieteenalaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelija selviytyy yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan yleisakateemisen ja oman alan tekstin ymmärtämisen ja kirjallisen viestinnän taitoa sekä yleisiä ja omaan alaan liittyviä puhetilanteita.

Oppimateriaali

Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, kurssikirja, verkkoaineisto tai jokin näistä.

Opetus ja suoritustavat

Kurssia varten sinun tulee varata 81 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 36 t. Luennot, kirjalliset ja suulliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Opettaja

FL Timo Neuvonen, Itä-Suomen yliopisto

Maksullisuus

Opintomaksu 265 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa täällä.

Edeltävät opinnot

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla HT/TT/hylätty, kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Opetuksen aika ja paikka

Lähiopetus: to 6.6.- la 8.6.2019, to 10.00–15.45, pe klo 9.00–15.30, la klo 9.00–15.30 ja ma 17.6.- ke 19.6.2019, ma 10.00–15.45, ti klo 9.00–14.30 ja ke klo 9.00–14.30 Mikkelin kesäyliopistossa.

Tentti (kahdessa osassa) sisältyy annettuihin aikatauluihin.

Lisätietoja

Opintojakso koostuu Ruotsin kirjallisesta taidosta, 1,5 op ja Ruotsin suullisesta taidosta 1,5 op. Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito ts. Ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja Ruotsin suullinen taito 1,5 op antavat suoritetun tutkinnon osana julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella edellytettävän ruotsin kielen kelpoisuuden.