ENNAKKOTIETO!

English Academic and Reading Skills 2 op

Tavoite

Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen: osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, hallitsee akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää ja alansa erityissanastoa ja osaa tiivistäen esittää lukemiaan tekstejä.
Koulutuksen sisältö

Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.

Oppimateriaali

Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, kurssikirja, verkkoaineisto tai jokin näistä.

Opetus ja suoritustavat

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Kohderyhmä

Tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Työelämässä englannin kieltä tarvitsevat.

Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Opettaja

FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto

Maksullisuus

Opintomaksu 175 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa täällä.

Edeltävät opinnot

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opetuksen aika ja paikka

Lähiopetus 24.-27.4.2019, ke 9-16, to klo 9-17, pe klo 9-16 ja la 9-11 (loppukoe) Mikkelin kesäyliopistossa.

Lisätietoja

Kauppatieteen tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella.